אוטו קלמפרר - מנדלסון, סימפוניה מס' 4 "האיטלקית"


Mendelssohn - Symphony n°4 "Italian"

 Philharmonia / Klemperer