אוטו קלמפרר - מנדלסון, סימפוניה מס' 3, "הסקוטית"


Mendelssohn - Symphony n°3 "Scottish" 

Philharmonia / Klemperer