אוטו קלמפרר - ברהמס, הפתיחה הטרגית


Johannes Brahms
Tragic Overture op.81
Philharmonia Orchestra
Otto Klemperer
Studio recording, London, 29.III.1957