אוטו קלמפרר - רפסודיה לאלט מאת ברהמס, עם הזמרת כריסטה לודוויג


Alto Rhapsody op.53
Christa Ludwig
Philharmonia Chorus
Philharmonia Orchestra
Otto Klemperer
Studio recording, London, 21-23.III.1962