אוטו קלמפרר - ברהמס, הפתיחה לפסטיבל אקדמי


Johannes Brahms
Academic Festival Overture op.80
Philharmonia Orchestra
Otto Klemperer
Studio recording, London, 29.III.1957