אוטו קלמפרר - ברהמס, סימפוניה מס' 4


Johannes Brahms
Symphony n°4 op.98
Philharmonia Orchestra
Otto Klemperer
Studio recording, London, 1.XI.1956 & 28 & 29.III.1957