אוטו קלמפרר - ברהמס, סימפוניה מס' 3


Johannes Brahms
Symphony n°3 op.90
Philharmonia Orchestra
Otto Klemperer
Studio recording, London, 26 & 27.III.1957