גריג
File:Edvard Grieg (1888) by Elliot and Fry - 02.jpg