Text petice, tisková prohlášení, příklady revitalizace toků ve městech, polemiky, články z denního tisku...
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  36 kB verze 1 15. 5. 2016 7:00 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  20125 kB verze 1 15. 5. 2016 7:00 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1828 kB verze 1 15. 5. 2016 7:00 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  578 kB verze 1 15. 5. 2016 7:01 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  11859 kB verze 1 15. 5. 2016 7:01 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  492 kB verze 1 15. 5. 2016 7:01 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  5982 kB verze 1 15. 5. 2016 7:01 Web Master
ą

Zobrazit Stáhnout
  269 kB verze 1 15. 5. 2016 7:01 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1628 kB verze 1 15. 5. 2016 7:01 Web Master
ą

Zobrazit Stáhnout
  355 kB verze 1 15. 5. 2016 7:02 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  8937 kB verze 1 15. 5. 2016 7:02 Web Master
ą

Zobrazit Stáhnout
  1187 kB verze 1 1. 6. 2015 10:59 Web Master
ċ

Zobrazit
Zvukový záznam přednášek a diskuze z listopadové besedy v Trianě.  7. 1. 2017 11:17 Web Master
Ċ
Zobrazit
  10. 6. 2015 13:03 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
revitalizace přes 7 km dlouhého úseku řeky Isar v Mnichově  283 kB verze 1 1. 3. 2017 10:58 Pavel Wunsch
ċ

Zobrazit
Ing. Jiří Kučera - zastupitel města Hostivice: revitalizace Litovického potoka.  7. 1. 2017 11:15 Web Master
ċ

Zobrazit
Ing. Karel Kříž - vedoucí střediska péče o přírodu a krajinu: protipovodňová opatření ve Vlašimi na řece Blanici.  7. 1. 2017 11:16 Web Master
ċ

Zobrazit
Ing. arch. Klára Salzmann, Ph. D. - krajinářská architektka: koncepce úprav krajiny a říčních koryt u nás i v zahraničí.  7. 1. 2017 11:16 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  165 kB verze 1 17. 5. 2017 11:43 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1806 kB verze 1 2. 9. 2015 11:31 Web Master
Ċ
Zobrazit
MgA. Marek Sivák - předseda spolku Pěstuj prostor: spolupráce s veřejností, občanské iniciativy a vedení města při péči o veřejný prostor.  7. 1. 2017 11:16 Web Master
ą

Zobrazit Stáhnout
  1282 kB verze 1 1. 6. 2015 10:59 Web Master
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  34 kB verze 1 30. 6. 2015 11:53 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  353 kB verze 1 20. 2. 2016 6:46 Web Master
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  50 kB verze 1 1. 6. 2015 10:58 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  7084 kB verze 1 1. 6. 2015 10:59 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  5410 kB verze 1 1. 6. 2015 10:58 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  197 kB verze 1 1. 6. 2015 10:59 Web Master
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  13 kB verze 1 3. 8. 2016 15:09 Web Master
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  18 kB verze 1 20. 1. 2016 9:24 Web Master
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  13936 kB verze 1 10. 6. 2015 12:53 Web Master