Řešení příznivější lidem i životu v řece a na jejích březích existují. Dají se nalézt nahlédnutím za hranice, ale objevují se již i v české kotlině (Vlašim, Litomyšl).
  • Vytvářejí se protipovodňová opatření, která začleňují vodní toky do městské zástavby, dávají prostor obyvatelům měst k užívání řeky a zároveň plní funkci ochrany proti velké vodě. 
  • Většinou se jedná o rozšíření koryta, které dává řece prostor v souladu s přirozeným chováním říčního toku a zároveň umožňuje využít řeku jako místo aktivního odpočinku. Je možné zakomponovat do takového řešení hřiště, cesty, lavičky, schody, zajímavě řešené brody a brouzdaliště. 
  • Řece je uvolněním z betonových pout ponechán její vlastní život, který se pak navrací i do jejích břehů. 
A je to krásné!

Příklady z praxe: