Aktuality‎ > ‎

Územní řízení na stavbu "Klabava-Rokycany zkapacitnění koryta zastaveno

přidáno: 4. 2. 2018 9:28, autor: Web Master   [ aktualizováno 4. 2. 2018 9:28 ]

Počátkem ledna 2018 bylo na úřední desce MěÚ Rokycany oznámeno veřejnosti usnesení, že bylo zastaveno územní řízení na stavbu "Klabava-Rokycany zkapacitnění koryta"

Účastníkům řízení včetně ZO ČSOP Kulíšek ho stavební úřad doručuje pouze touto veřejnou vyhláškou.


Jako důvod zastavení řízení stavební úřad uvádí, že Povodí Vltavy (dále PVL) nedoložilo výjimku ze zásahu do biotopu ohrožených druhů, vyjádření síťařů, stanovisko AOPK, stanovisko OŽP podle zákona o vodách, atd...).

Cítíme za vhodné doplnit, že v posledních měsících navázala naše iniciativa kontakt přímo s podnikem PVL. Následně proběhlo několik jednání za účasti PVL, iniciativy Chceme zpět k řece, Města Rokycany a několika účastníků řízení jím přizvaných. Jednání byla vedena ve velmi vstřícné a věcné atmosféře. Projednávalo se možné zapracování námětů a požadavků naší iniciativy do projektu protipovodňových opatření (PPO) na Klabavě a Holoubkovském potoku. Tyto požadavky vzešly z veřejných plánovacích vycházek z počátku roku 2017. Jednání se zabývalo konkrétními místy a technickou, pozemkovou a hydrologickou uskutečnitelností našich návrhů. V závěru došlo ke shodě na tom, že propojení ochrany proti povodním s požadavky naší iniciativy je smysluplné a realizovatelné řešení a ochranu proti povodním nijak neznemožňují. Naopak zapojením vodních toků a okolí do veřejného prostoru a jeho přeměnou v rekreační oblast dávají celému záměru zcela nový rozměr a posunují jej kvalitativně mnohem výše.

 

17.1.2018 rada města Rokycany odsouhlasila, aby Povodí Vltavy zpracovalo ideový záměr PPO v Rokycanech přihlížející k připomínkám veřejnosti. Tedy zpřístupnění řeky, vytvoření rekreační zóny z jejího okolí a přírodě bližší řešení úprav.

Tuto vizi PPO představí Povodí zastupitelům Města Rokycany a pokud ji zastupitelé schválí, bude neprodleně zahájena příprava tohoto řešení.

 

Pro příznivce vstřícnější alternativy projektu PPO je to bezpochyby výborná zpráva.

Doufáme, že i současní zastánci rychlé realizace protipovodňových zdí nebudou zklamaní. Dá se předpokládat, že průběh příprav včetně správního řízení bude plynulejší.

Mějme na paměti, že stavba tohoto rozsahu tady bude stát desítky let a že veškeré kvaltování toliko pro nás nedobré jest.

 

S úctou 

iniciativa Chceme Zpět k Řece