Textos relacionats amb aquesta sessió:


                Martí i Font, Jordi "Josep Llunas, la literatura obrerista i la construcció de l'anarquia en català al segle XIX".
  

                Cedall.org  Arxiu Històric "La Tramontana"

                Resum de la SessióCGT Ensenyament Tarragona Josep Llunas Jordi Martí