Recursos relacionats amb aquesta sessió:

                                            Cortavitarte Carral, Emili "Ferrer i Guàrdia i la seva influència en les pedagogies llibertàries ibèriques"
                                            
                                            Solà, Pere "Ferrer i Guàrdia i la pedagogia llibertària"
(Video conferència)

                                            Entrada"Francesc Ferrer i Guàrdia i l'Escola Moderna" al CRAI de la UB.
    

                                            Roig López, Olga. “La escuela moderna y la renovación pedagógica en Cataluña”. Revista Germinal 2006

Francesc Ferrer i Guardia