Qui Som

617319819494  
 
                            972_319_891                                     419_488_71                               519_7148                                        918197185

L'Equip de Lud-em

El centre Lud-em està format per un equip de psicòlogues, psicopedagogues i logopedes. Treballem en sessions individuals i/o grupals amb nens a partir de 2 anys, adolescents i adults.

Alhora es fa un treball amb les famílies amb la finalitat d'assessorar-les respecte de les dificultats dels seus fills.

El nostre és un abordatge global i profund, que té en compte tant els aspectes específics de les dificultats del nen, com els aspectes emocionals derivats d'aquestes, aprofitant els potencials personals de cadascun.

El treball que realitzem inclou

  • Valoració diagnòstica.

  • Contacte permanent amb el centre escolar al qual assisteix el nen i altres institucions vinculades: pediatres, neuròlegs, especialistes.

  • Orientació als pares i professors.Centre col·laborador de pràctiques


Des del curs 2020-2021 formem part de l'escola internacional Zürich Schule Barcelona com a departament psicopedagògic


https://www.zsbarcelona.com/