Öva tyska

För att bli ännu lite bättre på tyska kan du träna på många olika sätt. Någon behöver utöka sitt ordförråd, en annan behöver träna på att förstå tyska i tal och text och ytterligare någon behöver träna på att själv producera språket, det vill säga prata och skriva. Sedan kan alla finputsa sitt språk genom att bli ännu bättre på att uttrycka sig korrekt. Läs mina tips under respektive rubrik. 

Öva på att uttrycka dig allt mer korrekt (grammatik)