Öva svenska


Särskrivning

skickad 11 apr. 2013 12:39 av Cecilia Jalkebo


Var? eller Vart?

skickad 11 apr. 2013 12:38 av Cecilia Jalkebo


Styckeindelning

skickad 24 jan. 2013 05:52 av Cecilia Jalkebo

Här är en kort film om hur man delar in en text i stycken.

De eller dem?

skickad 24 jan. 2013 05:50 av Cecilia Jalkebo

I talspråk säger vi "dom", men när vi skriver bör vi välja mellan de och dem. Här får du lära dig hur du kan tänka för att veta vilket du ska välja.

1-4 of 4