Kontakt

Ing. Klára Berková

Trvalé bydlisko:                          Prechodné bydlisko:
Zd. Nejedlého 32                         J.Kollára 33
934 05 Levice                              934 05 Levice

Tel:  0905 532 884   (Orange)
          0948 270 996  (O2)

E-mail:   st_floriansk@yahoo.com
Comments