Objectius generals i específics

Objectius generals de l’activitat

 • Millorar diferents aspectes tècnics del futbol
 • Aprendre elements tàctics bàsics
 • Realitzar exercicis i habilitats futbolístiques mitjançant activitats lúdiques
 • Fomentar actituds de respecte i col·laboració, elements bàsics en els esports d'equip
 • Aprendre a tenir cura del material i les instal·lacions
 • Fomentar l'esport com a eina de salut
 • Desenvolupar els hàbits higiènics després de l'activitat física

Objectius específics de l’activitat

A nivell estrictament tècnic, els objectius que pretenem assolir són:

 • Efectuar adequadament el control de pilota
 • Passar la pilota amb precisió
 • Conduir la pilota amb rapidesa i seguretat
 • Executar eficientment els diferents regats i fintes
 • Realitzar amb precisió i potència els xuts i remats a porteria

Pel què fa als objectius tàctics, volem assolir:

 • Desenvolupar el joc en equip
 • Treballar l'ocupació racional de l'espai
 • Aprendre i desenvolupar diferents aspectes de la tàctica defensiva (marcatge, replegament, desdoblament, cobertura,...)
 • Aprendre i desenvolupar diferents aspectes de la tàctica ofensiva (desmarcatge, parets, superioritats numèriques, etc.