Inscripció

Preinscripcions obertes del 29 d'abril al 8 de maig de 2019


Què cal per fer la preinscripció?

Per fer la preinscripció cal entrar en aquest mateix web de l’Ajuntament de Girona del dia 29 d’abril al 8 de maig. No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora. Mentre s’hagi fet dins el període assenyalat ja n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dóna cap tipus de privilegi.

Un cop accediu a la pàgina d'inici d'aquest web podreu consultar l’oferta d’activitats. A partir de l’activitat podreu accedir al sistema d’inscripcions (www.girona.cat/inscripcions). Heu d’accedir-hi amb el vostre usuari i contrasenya. En cas de no tenir-ne, cal crear-lo de nou. Llavors cal omplir les dades del vostre fill/a i escollir l’activitat que voleu i seleccionar si voleu el suplement de menjador i/o servei despertador. Podeu indicar dues activitats més, per ordre de preferència, per si no obteniu plaça en la primera opció. Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen (la manca d’alguna d’aquestes informacions pot invalidar la sol·licitud).

Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es realitzarà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.


Com funciona el sorteig?

S’aplicarà sorteig només a aquelles activitats que tenen més demanda que oferta de places disponibles. El procediment és el següent: primer es sortegen les primeres opcions, si no surt escollit es fa el sorteig de la segona opció. Si tampoc surt escollit, se sorteja la tercera opció. En el cas que no s’entri a cap opció, es queda en llista d’espera de la primera opció. En cas d’escollir una única opció, si no s’entra en aquesta opció, es queda en llista d’espera d’aquesta opció.

A partir del 9 de maig rebreu un correu electrònic informant-vos que podeu consultar la resolució de places mitjançant el vostre usuari i contrasenya a la web de www.girona.cat/inscripcions, per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu.

Un cop assignades les places rebreu un altre correu electrònic informant-vos de quan es generarà la carta de pagament “codi de barres”, per fer el pagament de l’activitat.


Condicions generals d’inscripció

 1. Una inscripció queda formalitzada en el moment en què es fa el pagament amb la carta de pagament (codi de barres) o banca en línia. En cas que no es faci en el termini establert, es perdrà la plaça automàticament.
 2. Tenen preferència les sol·licituds de preinscripcions per un mes complet d’activitat per davant de les sol·licituds de preinscripció a una sola quinzena.
 3. Els inscrits han de complir l’edat mínima establerta i no poden excedir l’edat màxima de l’any en curs.
 4. De les activitats d’estiu del programa municipal en són principals beneficiaris els infants i joves empadronats a la ciutat de Girona. L’empadronament a Girona dóna dret a l’aplicació de descomptes per a germans (només quan comparteixin el mateix domicili), a descomptes per a famílies monoparentals o famílies nombroses, a sol·licitar el pagament per tram de renda familiar, i prioritat en aquelles activitats on calgui aplicar el procés de sorteig.
 5. Si en alguna activitat quedessin places disponibles un cop finalitzat el període, aquest es podria ampliar.
 6. Si en alguna activitat no s’ocupa el mínim de places establert aquesta pot quedar anul·lada.
 7. Les entitats que ofereixen el servei despertador es reserven el dret a poder anul·lar aquest servei si no s’arriba a un mínim de 8 inscrits en l’opció horària de 8 a 9 del matí. En cas d’haver d’anul·lar aquest servei per manca d’inscripció s’avisarà les famílies fins a 15 dies abans de l’inici de l’activitat.
 8. En el moment del sorteig s’agruparan els germans inscrits en un mateix casal, de tal manera que entraran tots o cap, per tal de facilitar l’organització familiar.


Anul·lacions i devolucions

 1. La inscripció queda formalitzada una vegada s’ha abonat, de manera íntegra, l’import de l’activitat. En el cas de no realitzar el pagament en els terminis establerts, s’anul·larà la inscripció.
 2. En cas d’escollir l’opció de pagament fraccionat, l'infant o jove només es considerarà inscrit un cop abonats els 2 pagaments.
 3. Qualsevol inscripció feta fora de termini es cobrarà íntegra en el moment de fer-la i per tant no es donarà opció de pagament fraccionat.
 4. Per a les activitats només s'efectuarà devolució de la totalitat de l'import de la inscripció fins a 10 dies abans de l'inici de l'activitat. A partir d'aquest termini i fins començar l’activitat només es retornarà el 75% de l’import de la inscripció. Un cop començada l’activitat no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció. S’entén inici de l’activitat el dia 1 de juliol per les activitats de juliol, i el dia 1 d’agost per les activitats d’agost, independentment si s’ha fet inscripció per quinzena.


Si no teniu connexió a internet a casa

Podeu anar a qualsevol dels punts dels Esp@is d’Internet que l’Ajuntament de Girona posa a la vostra disposició:

 • Biblioteca Carles Rahola
 • Biblioteca Ernest Lluch
 • Biblioteca Salvador Allende
 • Biblioteca Antònia Adroher
 • Biblioteca Just M. Casero
 • Punt de lectura de Torre Gironella
 • Centre Cívic Barri Vell-Mercadal
 • Centre Cívic Onyar
 • Centre Cívic Pedret
 • Centre Cívic Pla de Palau
 • Centre Cívic Pont Major
 • Centre Cívic Santa Eugènia
 • Centre Cívic Sant Narcís 
 • Centre Cívic Ter

Per més informació, dubtes o consultes podeu contactar amb l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC)

Telf.: 972 419 010

c/e.: programadevacances@ajgirona.cat