BARNEFILMPLANETEN

 
     Fører for Barnefilmplaneten 
    
Her finnes et tredvetalls problemer for barn i alderen to til tolv år. Det er stort sett høyden på problemene og lengden mellom takene som avgjør. I denne føreren er de gradert etter alder, hvor blått er lettest (to til fire år), gult er fra fire til seks, rødt fra seks til åtte, og svart fra åtte og opp. Mange av disse problemene er fine for voksne også. 
 
 
 
Falk prøver seg på Speidersteinen
 
 
 
 Trym går supersvaet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasmus og Sigurd er høyt på en av sine første buldere. Foto: Anette Kvandahl Johansen
 
 
Comments