HJEM‎ > ‎

REGLER

 
Østmarka Vel er opptatt av at veggene og steinene skal være til nytte for alle.Å holde av naturlig sikrede ruter eller buldreproblemer er ikke vanlig. God klatreskikk tilsier også at tak verken skal utbedres eller fjernes. Steinen skal forbli slik den er, men siden steintypen er gneis og kvaliteten kan variere, er mye rensing vanlig. Iblant kan også eldre problemer være igjengrodd, særlig etter en lang vinter. Stålbørsten brukes for å fjerne mose, likevel oppfordres det til ytterst varsom bruk på etablerte og særlig harde klassikere - takene kan bli større kun etter noen drag med stålbørsten! Vis varsomhet og vis respekt, husk at her har det vært klatring siden 1884, trolig før også. Hvem som har gått ting først er dermed mindre viktig, og kanskje det heller ikke er den som står i føreren. Det viktigste er å holde sin sti ren. Ved å ta med seg mer søppel enn sitt eget økes ens karma - og dermed sannsynligheten for å gå prosjektet neste gang.
 
Noen problemer er av en viss høyde i Østmarka, andre kan ha dårlige landinger. De er markert med et utropstegn. På denne nettsiden går trolig grensen et sted ved høyden til Fortapte barns by. Andre "utropstegn-problemer" er f.eks. Monster. Ikke fullt så høyt som Fortapte barns by, men destod dårligere landing. Risikoen ved høye problemer elimineres også betraktelig med mange pader og mange gode spotere. Det gjelder f.eks. problemene på Cowboyveggen. Med mange pader og spottere er de relativt trygge, men svært få går de alene og med en pad. Å øve inn på topptau har vært vanlig for mange av de høye klassikerne og et sted går grensen for de fleste; buldringen går over til soloering. Bruk hodet, du er dødelig, vær heller åpen på hva du har gjort.
 
Skogsvokter Erik Henningsen går Pølse, 6C+, en av mange flotte problemer på en liten bratt stein nedenfor Skøyenputten.
Comments