Bruggenbouwers

Een brug is maar zo sterk als de steunpilaren die haar dragen.

Vele mensen maken deel uit van ons brugje, van dichtbij of van iets verder weg. Velen steunen ons in gebed en volgen onze pelgrimage op mail of via het internet. Anderen pikken af en toe een bezinning of een gebed mee of leveren helpende handen bij de Velodroom... Het zou onbegonnen werk zijn al deze mensen hier op te lijsten. Daarom beperken we ons tot de namen van onze (min of meer) vaste werkgroep - vooral om een inzicht te geven in wie je voor wat kan aanspreken. 

Het is belangrijk te melden dat geen van deze engagementen vast of vanzelfsprekend wordt geacht: elk jaar, ergens in januari/februari wordt het bestaande engagement op tafel gelegd, met dank aan wie zich er het voorbije jaar voor inzette.
Showing 14 items
WerkgroepTaken
Sort 
 
Sort 
 
WerkgroepTaken
Ann Heerinckx Bezinning 
Boudewijn Vandermeulen Pers en communicatie 
Christine Van Dessel Bezinningen 
Erik Van Vaerenbergh IJD - WJD 2011 
Geert Vanden storme Organist - medewerker bezinningen 
Gust & Machteld Janssens-Wachters Bezinningen 
Kris & Cindy Somers-Lenaerts algemene coördinatie en website 
Lieve Vandenberg Violiste 
Lieve Van Mellaert Velodroom en Bezinningen 
Liliane Ceulemans Koster + contact Keerbergen 
Mark Meel Jongerenpastoraal 
Noël Boullart Penningmeester 
Rik Van den Bosch Priester 
Rik van Hauwe Priester 
Showing 14 items
Comments