Twee groepen voor de lectio divina!

posted Aug 26, 2011, 1:20 AM by Kris Somers
Op 24 augustus 2011 kwamen een dertigtal mensen samen in de Heilige Geestkapel voor een info-avond over de lectio divina onder begeleiding van salesiaan Eric Haelvoet van Bartimeüs. Resultaat van deze zeer vruchtbare avond: de start van twee nieuwe lectio groepen, telkens 10-14 mensen, afkomstig uit verschillende gemeenschappen. Deze groepen zullen de komende maanden vijf tot zeven keer samenkomen rond het Evangelie - lectio, meditatio, oratio, actio! Elke groep zal tevens een eucharistieviering voorbereiden waarin Eric zal voorgaan. Alsof dit alles nog niet voldoende zegen en genade mag heten, hebben de groepen besloten om alternerend samen te komen in Harent, Rijmenam en Keerbergen - als teken van verbondenheid tussen deze gemeenschappen. Hiermee wordt één van de hoofddoelstellingen van ons brugje, teken van Vertrouwen te zijn tussen mensen en gemeenschappen, zeer concreet gemaakt! Wij zijn hier zeer dankbaar voor en wensen beide groepen een boeiende, zin-volle en be-geest-erende reis doorheen het Evangelie toe.
Comments