Lectio Divina

posted Jan 18, 2011, 12:35 AM by Kris Somers
Dit jaar vormen we met het brugje een bezinnings- en gebedsgroep die, onder begeleiding van Eric Haelvoet sdb (van het Bartimeüs project - www.bartimeus.be) de lectio divina zal beoefenen.

De Lectio Divina is een methode om de Bijbel biddend te lezen aan de hand van enkele stappen. Het uitgangspunt is dat we de Bijbel lezen in het vertrouwen dat God tot ons zal spreken door zijn Woord. En dat het ons bij het Bijbellezen niet enkel te doen is om informatie, maar om transformatie: om de Heer te ontmoeten en hem toe te laten ons leven te veranderen. 

De vier stappen in de Lectio Divina
• Lectio, een aandachtige, ontvankelijke en onbevangen lezing van wat in de Schrift geschreven staat.
• Meditatio, de overweging die een brug slaat tussen de Bijbel en het eigen leven.
• Oratio, het gebed als antwoord op Gods stem.
• Contemplatio, verstilling en aanbidding als extra dimensie van het gebed.

Meer info: 0498 58 50 59 of ksomers@telenet.be

Comments