Heet van de naald

Hier vind je alle nieuwtjes over waar wij (en anderen) zoal mee bezig zijn. Op zoek naar een zinvol gebed of een leuke spirit-trip? Hier verneem je het eerst!

Lectio Divina in 2012-2013

posted Aug 20, 2012, 7:44 AM by Kris Somers

Ook dit werkjaar gaan we verder met onze lectio divina onder begeleiding van Eric Haelvoet (sdb).
 
Er wordt afwisselend op drie plaatsen vergaderd: in de Heilige Geestkapel, Peulisbaan 65 te 2820 Rijmenam, de pastorie van Rijmenam, Sint-Maartensberg 5 2820 Rijmenam en aan huis bij Liliane Ceulemans, Processieweg 11 3140 Keerbergen. Één groep start om 15.00 uur (samenkomst om 14.45 uur) en eindigt om 17.00 uur. De tweedegroep begint om 19.30 uur (samenkomst om 19.15 uur). De deelnemers mogen telkens kiezen naar welke van de twee groepen ze komen. Men mag gerust voor één keertje komen ‘proeven’.
 
Verdere informatie: Kris en Cindy Somers – Lenaerts: ksomers@telenet.be - 0498.585.059. 
 
Er zal ook een vormingsavond plaats vinden over (persoonlijk) bidden ter ondersteuning van stap drie van de lectio (oratio en contemplatio).
 
Alle bijeenkomsten vallen op een donderdag: 4 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari, 31 januari (vormingsavond), 21 februari, 21 maart, 2 mei, 6 juni.

Twee groepen voor de lectio divina!

posted Aug 26, 2011, 1:20 AM by Kris Somers

Op 24 augustus 2011 kwamen een dertigtal mensen samen in de Heilige Geestkapel voor een info-avond over de lectio divina onder begeleiding van salesiaan Eric Haelvoet van Bartimeüs. Resultaat van deze zeer vruchtbare avond: de start van twee nieuwe lectio groepen, telkens 10-14 mensen, afkomstig uit verschillende gemeenschappen. Deze groepen zullen de komende maanden vijf tot zeven keer samenkomen rond het Evangelie - lectio, meditatio, oratio, actio! Elke groep zal tevens een eucharistieviering voorbereiden waarin Eric zal voorgaan. Alsof dit alles nog niet voldoende zegen en genade mag heten, hebben de groepen besloten om alternerend samen te komen in Harent, Rijmenam en Keerbergen - als teken van verbondenheid tussen deze gemeenschappen. Hiermee wordt één van de hoofddoelstellingen van ons brugje, teken van Vertrouwen te zijn tussen mensen en gemeenschappen, zeer concreet gemaakt! Wij zijn hier zeer dankbaar voor en wensen beide groepen een boeiende, zin-volle en be-geest-erende reis doorheen het Evangelie toe.

Red het KJOC!

posted Feb 22, 2011, 1:01 AM by Kris Somers

--- 27 FEBRUARI 2011 ---- 15u30 ----- KERKPLEIN BONHEIDEN-----

Bonheiden/Rijmenam stond op de vooravond van een gloednieuw Kinder- en JongerenOntmoetingsCentrum
 (KJOC) met o.a. jeugdcafé, repetitielokalen, polyvalente/fuif zaal, jeugddienst, kinderopvang, ...

Op woensdagavond 9 februari heeft het schepencollege echter plots alle plannen letterlijk van tafel geveegd en de het KJOC voor goed begraven. Een compleet onverwachte besli
ssing die op veel onbegrip van de lokale jeugd kan rekenen en waarbij het gemeentebestuur hun genomen beloftes niet nakomt. Generaties aan voorbereiding voor onze toekomstige jeugd worden hier abrupt ten einde gebracht. Of toch bijna, want de beslissing moet nog gestemd worden door de gemeenteraad op maandag 28 februari 2011.

U begrijpt vast dat we dit als jeugdraad niet zomaar kunnen laten voorbijgaan en daarom plannen we op zondag 27 februari 2011 vanaf 15u30 een protest op het kerkplein van Bonheiden. Omstreeks 16u15 voorzien we een optocht naar de locatie waar het KJOC zou moeten komen (naast sporthal Berentrode – Waversesteenweg). Alle 7 jeugdbewegingen zullen met hun leiding en leden aanwezig zijn om hun ongenoegen op een gepaste manier te uiten (lees: spandoeken en veeeeeel lawaai).

Maar ook u kan ons steunen in onze actie! Vergezel ons, uw kinderen, uw familie op deze namiddag om het KJOC te redden voor onze en volgende generaties. Met een massa mensen te been hopen we dat het gemeentebestuur op 28 februari juist zal stemmen. Wij voorzien alvast iets om jullie zielen te verwarmen!


-BE THERE ---- 27 FEBRUARI 2011 ---- 15u30 ----- KERKPLEIN BONHEIDEN---

Wereldjongerendagen 2011

posted Jan 18, 2011, 12:44 AM by Kris Somers

Het brugje werkt samen met de Interdiocesane Jeugddienst (IJD) mee aan de voorbereiding van de Wereldjongerendagen die in augustus 2011 worden gehouden te Madrid. Wij organiseren een voorbereidingsteam voor jongeren uit de regio die eraan denken deel te nemen aan de Wereldjongerendagen.

Twee- of driejaarlijks organiseert de Katholieke Kerk een jongerenevenement met muziek, catechese, vieringen, gebed, dans en festival. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen op uitnodiging van de Paus samen voor een meerdaags programma met als doel het versterken van het geloof en jongeren laten zien, voelen, proeven,… dat de Rooms-Katholieke Kerk een wereldwijde gemeenschap is. De Wereldjongerendagen is een katholiek evenement maar ook niet katholieke of zoekende jongeren zijn welkom. Per editie wisselt het gastland dat de WJD organiseert de Wereldjongerendagen georganiseerd in een gastland dat steeds wisselt per editie. De Paus kondigt deze locatie aan tijdens de slotviering van de WJD. Meestal wordt een editie in europa gevolgd door een editie in een ander continent.

Meer info en inschrijvingen via: www.madrid2011.be

Lectio Divina

posted Jan 18, 2011, 12:35 AM by Kris Somers

Dit jaar vormen we met het brugje een bezinnings- en gebedsgroep die, onder begeleiding van Eric Haelvoet sdb (van het Bartimeüs project - www.bartimeus.be) de lectio divina zal beoefenen.

De Lectio Divina is een methode om de Bijbel biddend te lezen aan de hand van enkele stappen. Het uitgangspunt is dat we de Bijbel lezen in het vertrouwen dat God tot ons zal spreken door zijn Woord. En dat het ons bij het Bijbellezen niet enkel te doen is om informatie, maar om transformatie: om de Heer te ontmoeten en hem toe te laten ons leven te veranderen. 

De vier stappen in de Lectio Divina
• Lectio, een aandachtige, ontvankelijke en onbevangen lezing van wat in de Schrift geschreven staat.
• Meditatio, de overweging die een brug slaat tussen de Bijbel en het eigen leven.
• Oratio, het gebed als antwoord op Gods stem.
• Contemplatio, verstilling en aanbidding als extra dimensie van het gebed.

Meer info: 0498 58 50 59 of ksomers@telenet.be

posted Sep 24, 2009, 10:15 AM by Kris Somers   [ updated Nov 9, 2010, 1:40 AM ]


1-6 of 6