Over ons

Vanuit het vrijwilligersteam dat eind 2008 in het kader van de Europese Jongerenontmoeting van Taizé 75 jongeren uit heel Europa opving in en rond de Heilige Geestkapel te Rijmenam groeide het initiatief om met mensen van goede wil over de parochiegrenzen heen via bescheiden maar concrete initiatieven te werken aan bruggen van Vertrouwen tussen mensen en tussen gemeenschappen. 


Deze groep mensen wil zich allerminst buiten of naast hun lokale gemeenschap plaatsen, doch zoekt naar wegen van samenwerking. 


Een "brugje" omdat wij beseffen dat wij kleine mensen zijn. Grootse plannen hebben we niet, tenzij groot te zijn in nederigheid en dienstbaarheid.

"Vertrouwen" met een hoofdletter omdat het net dit Vertrouwen is dat de cement vormt tussen onze bouwstenen. Hierop is onze verbondenheid, onze samenwerking gebouwd. Wij mogen vertrouwen op elkaar, en door elkaar op de werking van de Heilige Geest in ons midden.


Wij willen geenszins een soort "Taizéwerking" starten (de broedergemeenschap is daar ook uitdrukkelijk tegen), maar eerder in de geest van Taize werken binnen, door en met onze eigen lokale Kerkgemeenschappen. Er is zoveel moois voorhanden - laten we er gebruik van maken!

                             

                                

Comments