Střední Brdy

Lyžařská běžecká trasa - Za zaniklými obcemi (Padrťské rybníky neoficiálně)

přidáno: 15. 12. 2011 11:33, autor: Brdská Stopa   [ aktualizováno 14. 2. 2012 11:06 ]

upozornění : Území Středních Brd je využíváno jako vojenský výcvikový prostor a vstup do něj je přísně zakázán, resp. povolen pouze na speciální propustku (kterou může udělit pouze Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy v Jincích). Jakýmkoliv neoprávněným vstupem do prostoru vojenského újezdu na sebe berete riziko finančního postihu. Autor tohoto textu neodpovídá za jakékoliv problémy plynoucí z nerespektování tohoto upozornění.

název trasy : Za zaniklými obcemi (Padrťské rybníky neoficiálně)

autor trasy : Vlčááák

délka trasy : 
15 km - délka základní modré trasy
16 km - délka základní modré trasy s odbočkou po zelené trase na louku Studánku
18,5 km - délka základní modré trasy s výjezdem na vyhlídku na vrcholu Kočka (po oranžové trase)

Pozn. v okolí Padrťských rybníků bývá zpravidla mnoho relativně slušných běžeckých stop

o trase : Oblast Padrťských rybníků "proslavily" nejenom právě rozsáhlé vodní plochy, ale také přilehlé vesničky pojmenované zajímavými jmény. Jsou to Přední a Zadní Záběhlá, Padrť a trošku vzdálenější Kolvín. Osudy obcí a jejich zánik nemá cenu na těchto stránkách rozebírat. Vše je velmi snadno vyhledatelné v knihách, kronikách a dnes také především na internetu. My se ale po těchto obcích projedeme na běžkách. V okolí Padrťských rybníků se povětšinou nachází mnoho vyjetých lyžařských stop. Díky krásným scenériím v okolí těchto největších vodních ploch, relativně vysoké kumulaci běžkařů a především také o sobotách, nedělích a svátcích zpřístupněných částech území Vojenského újezdu Brdy zde najdeme stopy relativně slušně lyžaři udržované - projeté. Místo je velmi dobře přístupné z několika okolních obcí (Trokavec, Míšov a Teslíny), a proto také běžkaři vyhledávané. Navíc oblíbenost tras ještě podtrhují relativně snadné terény, malá pozvolná převýšení a mnoho možností změnit dle chuti trasu. Padrťské rybníky jdou proto velmi snadno obkroužit a to hned z několika směrů. Trasu si můžeme sami zvolit dle našich časových a fyzických možností. Dokonce si můžeme trasu naplánovat tak, aby vedla přes některou z "občerstvovacích stanic".

nástup do trasy :

- u myslivny v obeci Teslíny

- z parkoviště v Teslínech cca 200 m pěšky po asfaltové státní silnici směrem na Rožmitál pod Třemšínem, cyklostezka č.2275 směr hráz Hořejšího padrťského rybníka

- u obecního úřadu v Míšově, v místě je i parkoviště a gril Míšov

- u obecního úřadu v Trokavci, parkoviště na návsi


popis trasy : Naše putování začneme v populární obci Teslíny, tedy na základní modré trase. V místě je parkoviště, občerstvení a i značená cyklostezka. Ta se nachází zhruba 200 m od obce východním směrem po státní silnici č.19 mezi Plzní a Rožmitálem pod Třemšínem. Po sejítí ze silnice vyrazíme sjezdem dolů k lovecké boudě Václavce. Pokud se však chceme vyhnout krátkému pešímu výletu s bežkami v ruce, můžeme si trasu zpestřit krátkým objezdem silničního úseku, který je v mapě vyznačen šedou barvou. Popisovat ho detailně nebudeme, protože je víceméně intuitivní. Nebývá však v těchto místech zpravidla vyjetá stopa. Od Václavky pokračujeme dále po značené cyklotrase až ke křižovatce s cestou od Altánu. Zde odbočíme doleva a pokračujeme pozvolným stoupáním až z lesa ven na louku. Naproti nám se už objeví alej podél cesty mezi Padrtí a Bukovou. Dojedeme-li až k aleji, sme tímto vlastně v obci zvaná Přední Záběhlá. V dnešní době je na těchto místech k vidění několik studní, řada rozvalin obydlí a rybníčky. Obce byla doslova horského charakteru. Rozeseté domky po lukách, louky v okolí. Dominantou zaniklé obce je také majestátný památný dub. Pokud se cestou na Přední Záběhlou chceme podívat ještě na jedno velmi pěkné místo, musíme vyrazit po zelené trase. Ta částečně kopíruje cyklostezku k hrázi Hořejšího padrťského rybníka. Na křižovatce se před rybníkem vydáme doprava stoupáním na tzv. louku Studánku. Ta nese prostý název, neboť se v lesíku za seníkem opravdu studánka nachází. Dále pak pokračujeme vzhůru na Přední Záběhlou. Napojíme se tak zpět na modrou trasu. Po zdolání luk v okolí obce vyrazíme po asfaltce směrem k Záběhlé Zadní. Tato cesta bývá většinou protožena a posypána. Nicméně se dá jet v celku pohodlně při jednom z okrajů cesty. Pozor na případná projíždějící auta. Ještě než doběhneme k zaniklé obci Zadní Záběhlé, můžeme si udělat zajížďku na vyhlídku z vrchu zvaného Kočka - po oranžové trase. Musíme odbočit z cesty mezi Záběhlými směrem doprava nahoru na cestu, která spojuje Zadní Záběhlou a bývalou Třítrubeckou hájovnu. Po této cestě postavené vládním vojskem za druhé světové války vystoupáme až nahoru na hřeben, abysme z ní uhli směrem doleva na hřebenovku směrem k vrcholu. Těsně před ním ale opět musíme uhnout doleva krátkým průsekem k posedu. Odtud pak máme krásný výhled na celé padrťské pláně. Poté nás čeká opětovný návrat sjzedem po vládní cestě dolů na Zadní Záběhlou. Troufnu si trvdit, že Zadní Záběhlá je nejzničenější zaniklá obec z okolí Padrtě. K vidění kromě několika studní, rybníčku, studánky a sklepu pod bývalou školou už téměř nic nenajdeme. Proto se vydáme cestou po modré trase z kopce dolů k bývalé obci Padrť. Zde je k vidění několik hamerských rybníčků, řady rozvalin obydlí a především rozvaliny Praissova a Vintiškova mlýnu. Padrť byla na svojí dobu velice rozlehlá obec horského charakteru. Pokračujeme dále až na hráz Dolejšího padrťského rybníka, kde vlastě byla náves obce. Pak se vydáme dubovou álejí k hrázi Hořejšího rybníka. Mineme Dzůrovku (lovecká chata) a přejedeme až k novému velkému parkovišti/skladišti. Zde se vydáme přímým směrem, tedy stoupáním, k Teslínskému klášteru až na křižovatku cest pod Břízkovcem (nejvyšší místo na cestě na hřebeni). Zde odbočíme doleva, jihovýchodním směrem, a pod mediálně nejslavnějším kopcem Břízkovcem (místo, kde měl stát americký radar) vyrazíme po cestě Pařezovce (stará cesta) zpět do Teslín.

turistické zajímavosti na trase :
 • lovecká bouda Václavka
 • bývalá obec Přední Záběhlá a památný dub
 • bývalá obec Zadní Záběhlá
 • studánka na Zadní Záběhlé
 • bývalá obec Padrť s hamerskými rybníčky a rozvalinami Praissova a Vintiškova mlýnu
 • Dolní a Horní padrťský rybník
 • lovecká chata Dzůrovka
 • teslínský klášter se svými rybníčky
nebezpečné a zrádné úseky na trase : na trase se nenachází žádné nebezpečné a nebo zrádné úseky, jen některé cesty bývají prohrnuty a případně i posypány, i přesto ale bývají při svých okrajích sjízdné

doporučené mapy : mapa č.35 Brdy a Třemšínsko a č.34 Brdy a Rokycansko z edice Klubu českých turistů

varianty trasy : připravili jsme pro Vás několik variant trasy Za zaniklými obcemi (Padrťské rybníky neoficiálně)

1) pestrobarevná varianta cesty Za zaniklými obcemi z Míšova :

délka trasy : 17 km bez vyjíždky na vyhlídku na Kočce, 21 km s vyhlídkou z Kočky na padrťské pláně
nástup do trasy : parkoviště u grilu v Míšově
popis trasy : v první části naší stopy budeme následovat v mapě označenou světle modrou trasu, tedy z Míšova stoupáním na nejvyšší místo hřebenu Teslíny - Břízkovec - Okrouhlík. V sedle máme dvě možnosti jak se ke hrázi Hořejšího padrťského rybníku dostat. Buďto následovat dále světle modrou trasu z hřebenu do údolí rybníků (kousek trasy jde pak od hlavní křižovatky po cyklostezce Trokovac - Teslíny - v mapě žlutě), nebo vyrazit dále po červené k dřevěnému přístřešku nad teslínským klášterem a dále pak po modré trase dolů z kopce okolo kláštera až na hráz Hořejšího padrťského rybníka. Zde se napojíme na cyklostezku č.2273, kterou budeme následovat přes hráz Hořejšího rybníka - v mapě tmavě fialová trasa - až se napojíme na zelenou trasu přes louku Studánka. Tudy nás už čeká trasa obdobná základnímu modrému okruhu. Tedy přes Přední Záběhlou, Zadní Záběhlou (možnost odbočení po oranžové strase k vyhlídce z Kočky na padrťské pláně), Padrť a hráz Dolejšího Padrťského rybníka. Odtud pak po modré a světle modré zpět do Míšova.

2) pestrobarevná varianta cesty za Zaniklými obcemi z Trokavce :
délka trasy : 19 km bez vyjížďky na vyhlídku na Kočce, 23 km s vyhlídkou z Kočky na padrťské pláně
nástup do trasy : parkoviště před obecním úřadem v Trokavci a nebo přímo na parkovišti u lesa nad Trokavcem (dle sjíznosti cesty)
popis trasy : Tato trasa nám vlastně kopíruje z Trokavce až k hrázi Hořejšího padrťského rybníka cyklostezku č.2273. Nástup  do stopy se může lišit. V případě velmi dobrých sněhových podmínek, budeme muset nejspíše nechat auto na parkovišti před obecním úřadem v Trokavci nebo blízkém okolí a vyrazit už na běžkách k lesu. Cesta nebývá totiž protažena až do svých horních partií. Máme-li štěstí, vyrážíme až z horního parkoviště přímo pod Trokaveckou skálu. Odtud následujeme cyklostezku přes Okrouhlík ke skále zvaná Marie Terezie, a poté sjezdem až na hráz Hořejšího padrťského rybníka. V naší mapě se jedná o červenou a žlutou trasu. I nadále pak můžeme následovat cyklostezku č.2273, která vede přes hráz Hořejšího rybníka - v mapě tmavě fialová trasa - až se napojíme na zelenou trasu přes louku Studánka. Tudy nás už čeká trasa obdobná základnímu modrému okruhu. Tedy přes Přední Záběhlou, Zadní Záběhlou (možnost odbočení po oranžové strase k vyhlídce z Kočky na padrťské pláně), Padrť a hráz Dolejšího Padrťského rybníka. Odtud se vydáme zpět na hráz HořejšíhopPadrťského rybníka, tedy dále po trase základního modrého okruhu, a dále pak stoupáním okolo Teslínského kláštera až na hřeben, kde se nachází dřevěný přístřešek. Odtud se vydáme po červené zpět do Trokavce (u přístřešku sme tak odbočili doprava).

Poznámka :
V okolí Padrťských rybníků lze najít mnoho dalších stop, které různě zkracují nebo prodlužují naše uváděné varianty. Obzvlášť za ideálních sněhových podmínek a hezkého pačasí se zde pohybuje relativně velké množství běžkařů.

občerstvení u tras :
restaurace v Trokavci
gril Teslíny
gril Míšov

Za zaniklými obcemi


Výškový profil modré základní 15-ti km trasy :


Výškový profil modré základní 18,5 km dlouhé trasy s výjezdem na vrchol Kočka :Výškový profil 18-ti km trasy z Míšova :


Výškový profil 19-ti km trasy z Trokavce :

Lyžařská běžecká trasa - Středobrdská magistrála

přidáno: 14. 11. 2011 9:22, autor: Brdská Stopa   [ aktualizováno 14. 2. 2012 11:05 ]

název trasy : Středobrdská magistrála

upozornění : Území Středních Brd je využíváno jako vojenský výcvikový prostor a vstup do něj je přísně zakázán, resp. povolen pouze na speciální propustku (kterou může udělit pouze Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy v Jincích). Jakýmkoliv neoprávněným vstupem do prostoru vojenského újezdu na sebe berete riziko finančního postihu. Autor tohoto textu neodpovídá za jakékoliv problémy plynoucí z nerespektování tohoto upozornění.


délka trasy : 23 km - délka základní - zelené trasy, která lze libovolně prodlužovat a zkracovat dle sněhových podmínek

autor trasy : Vlčááák a Marťas

o trase :
tak jako Šumava i Brdy mají svojí lyžařskou magistrálu. Je sice o mnoho kratší než její starší šumavská sestra, ale co se týče zajímavostí na trase se s ní určitě nezadá. Proto se na tuto krásnou přejezdovou běžkařskou trasu z blízka podíváme. Trošičku problematičtější je přístup do trasy magistrály. Když opominu dopravu autem přímo na záchytné parkoviště do Orlova a nebo Kvaně, což však ale komplikuje celý přejezd magistrály, musíme se vydat brzkým ranním autobusem z Příbrami do Starého Podlesí nebo Orlova (podle toho jakou variantu trasy chceme zvolit) a nebo z Hořovic do Zaječova (v případě, že chceme absolvovat magistrálu ve směru Zaječov - Orlov - Příbram). Do obou měst, tedy Příbrami a Hořovic se dá snadno dostat např. vlakem. Viz. Jízdní řády .

nástup do trasy :
- žlutá turistická značka ze Starého Podlesí směrem k Orlovu nebo místo cca 300 m severně od této turistické značky (viz. mapa trasy), jako přístupovou trasu do stopy můžeme použít žlutou nebo žluto-modrou pěší trasu (viz. mapa), nebo brzkou ranní autobusovou linku Příbram - Staré Podlesí - Orlov), pokud se vydáme magistrálou z Příbrami do Zaječova

- parkoviště v obci Orlov (kratší verze magistrály), vlastní autodoprava nebo ranní autobusová linka Příbram - Staré Podlesí - Orlov, pokud se vydáme magistrálou z Příbrami do Zaječova

- parkoviště v obci Kvaň, vlastní autodoprava

- místo pod lomem v obci Zaječov (viz. mapa trasy), ranní autobusová linka Hořovice - Zaječov - pokud se vydáme magistrálou ze Zaječova do Přibrami, toto místo nástupu se může díky různým sněhovým podmínkám měnit!

popis trasy :  Popis této běžecké lyžařské stopy se bude zaměřovat především na základní, tedy v mapě vedenou zelenou trasu, a to navíc ještě jetou ve směru Příbram - Zaječov. Jako výchozí bod naší cesty zvolíme žlutou turistickou značku KČT v místě, kde nám ve Starém Podlesí vchází po cestě do lesa. K tomuto místu jsme se dostali pěšky od nádraží v Příbrami. Po žluté turistické značce stoupáme cca 1 km na křižovatku pod Dubovou horu. Zhruba v polovině stoupání se naše trasa spojuje s případnými běžkaři jedoucími z našeho druhého místa nástupu ve Starém Podlesí. Dále pak jedeme volnějším výstupem až k parkovišti v obci Orlov, další cca 2 km. Zde najdeme výchozí bod pro běžkaře, dopravující se do stopy automobilovou dopravou. Pak už se vydáme po hlavní části Bdrské magistrály prudce vzhůru ve stopě k rozcestí Pod Třemošnou a dále nahoru až na hřeben spojující Třemošnou a Ohrádku. Tento cca 1 km dlouhý úsek dá opravdu zabrat. V případě opačného směru jízdy (Zaječov - Tok - Příbram) se jedná o velmi nebezpečný a rychlý sjezd. Po zdolání tohoto horšího úseku nás čeká pohodová jízda po hřebenovce Třemošná - Velká Ohrádka - Malá Ohrádka a poté dále severním směrem k nejvyššímu brdskému vrcholu - Toku. Nejprve musíme překonat asfaltovou cestu mezi Obecnicí, Pilskou vodní nádrží a Borem (Obecnické sedlo) a poté mírným stoupáním až k místě kde se říká U Můstku. Zde stopa obchází po cestě prameniště Albrechtského potoka a napojuje se na cestu spojující jednu z mnoha odboček asfaltky mezi Pilskou vodní nádrží a Borem směřující k protipožárnímu pásu cílové dopadové plochy Tok a dále k bývalé hájovně na Carvánce. Tato spojka je v naší mapě vyznačena modrou trasou a dá se využít při sjezdu dolů z Toku zpět do Orlova (více v dolní části textu - modrá úniková trasa). My se ale vydáme směrem nahoru do kopce až k místu, kde se naše stopa kříží s protipožárním pásem dopadové plochy. Zde máme první možnou odbočku z naší základní zelené trasy a to sice vydat se po zmíněném pásu přímo k vrcholu Toku - žlutá trasa  (viz.dále v textu). My ale pokračujeme ve stopě vedoucí po cestě rovnoběžné s protipožárním pásem až na louku s loveckou boudou, která stojí poblíž bývalé hájovny Carvánka. Na tomto místě stojí za povšimnutí odpočívadlo u boudy využitelné v případě hezkého počasí k odpočinku, a především památník hájovny Carvánka. Chceme-li se vyhnout vrcholům Toku, můžeme se vydat po uvedené oranžové trase, jinak však zamíříme spojkou (dále po zelené trase) přímo k nejvyššímu brdskému místu, tedy vrcholu Toku. Ten poznáme snadno neboť se v místě vrcholu nachází dřevěný samorost ve tvaru hlavy tetřívka. Nyní nás čeká cesta mírným klesáním severním směrem po protipožárním pásu k nespávně uváděnému vrcholu Toku, kde se nachází teploměr. Tento úsek stopy bývá ve své části podmáčený, obzvlášť když panuje mírné zimní klima. Proto doporučujeme využít možnosti jet po horní hraně náspu a nebo dokonce za hranou náspu tohoto pásu. Sjezdem dorazíme na křižovatku, kde si můžeme odbočit do plochy na vyhlídku z temene vrcholu Toku. Po návratu zpět do stopy pokračujeme sjezdem po pásu až na křížovatku s asi nejznámější brdskou silnicí (Aliankou, křižovtka na Dlouhém kameni) a dále dolů až k dalšímu významnému vrcholu - Houpáku. Po výjezdu z lesa máme několik možností jak absolvovat zbytek trasy magistrály do Zaječova. Jak zdoláme Jedlinu (cílová dopadová plocha s německými bunkry, tzv. pixlami, srubem Jordán a dalšími vojenskými objekty) je určeno spíše sněhovými podmínkami a naší troufalostí ohledně ovládání svých běžek ve sjezdech. Světle modrá trasa uvedená na naší mapě je sice asi nejpozoruhodnější, ale více méně se dá absolvovat spíše pouze pěšky. Červená trasa je sice mírumilovnější, ale je také zvládnutelná jen za vynikajících sněhových podmínek. Dostatek sněhu na Jedlině komplikuje především častý a všudy přítomný západní vítr, který sfoukává sníh až k východnímu okraji Jedliny - jejímu protipožárnímu pásu. Naše zelená trasa tedy ignoruje vyhlídku z Houpáku, bunkry na Jordánu (světle modrá trasa) a pokračuje po východním úbočí Jedliny sjezdem po protipožárním pásu k cestě spojující Jordán s Hejlákem až k místu, kde stávala hájovna Hořovická baština. Od křižovatky cest na Baštině, pokračujeme ve stopě, která je vyjeta v lesním průseku a dále pak směrem k západnímu rohu Němci vystavěného letiště Hejlák. Odtud pak stálým klesáním lesním průsekem až k silnici Zaječov - Obecnice.  Bohužel musíme zvládnout cca 200 m dlouhý úsek po této asfaltové silnici, která bývá téměř vždy prohrnuta a posypána. Sjízdná bývá alespoň při kraji u příkopu nebo těsně za ním. Po zdolání nepříjemného úseku cesty odbočíme doprava na cestu obcházející vrch Beran až k obci Kvaň. Zde končí trasa pro návštěvníky Brd, kteří přicestovali autodopravou. Ostatní běžkaři se vydávají sjezdem za místním kamenolomem až dolů do obce Zaječov. Na závěr nutno poznamenat, že za povšimnutí v této vsi rozhodně stojí Augustiniánský klášter Svaté Dobrotivé. V Zaječově se také nachází auobusová zastávka na lince Zaječov - Hořovice.

turistické zajímavosti na trase :
 • památný buk v Orlově
 • památník bývalé hájovny Carvánka
 • kóta nejvyššího brdského vrcholu - Toku (865 m.n.m.)
 • nesprávný vrchol Toku s teploměrem
 • vyhlídka na Toku
 • louka na bývalé Hořovické baštině
 • letiště Hejlák
 • Augustiniánský klášter Svaté Dobrotivé
nebezpečné a zrádné úseky na trase :
 • prudké stoupání z Orlova k rozcestí Pod Třemošnou a dále pak na hřeben Třemošná - Ohrádka, v případě opačného směru jízdy (Zaječov - Tok - Příbram) se jedná o velmi nebezpečný a rychlý sjezd
 • úsek vrchol Toku - nesprávný vrchol Toku v místě protipožárního pásu bývá silně podmáčen, dá se ale jet po horní hraně nebo za hranou náspu
 • cca 200 m dlouhý úsek po asfaltové cestě Zaječov - Obecnice, pod křižovatkou u Bílého křížku, bývá téměř vždy protažen a posypán
doporučená mapy : mapa č.35 Brdy a Třemšínsko a č.34 Brdy a Rokycansko z edice Klubu českých turistů

varianty prodloužení trasy : připravili jsme pro Vás několik variant prodloužení nebo zkrácení středobrdské magistrály resp. její základní zelené trasy. V mapě jsou označeny barvami

žlutá trasa  - zkratka obcházející odpočívadlo a loveckou boudu u bývalé hájovny Carvánka :
zkratka : o cca 300 m vůči základní zelené trase
trasa zkratky : v místě kde přicházíme stopou po cestě od Můstku k protipožárnímu pásu na Toku se dáme právě po něm, vyhneme se tak zajiížďce na bývalou Carvánku

oranžová trasa - zkratka obcházející vrcholy Toku a vyhlídku z úbočí temene vrcholu :
zkratka :
o cca 1,5 km vůči základní zelené trase
trasa zkratky :
od bývalé hájovny Carvánka se vydáme severním směrem přímo k silnici zvané Alianka, křižovatce se říká U Dlouhého kámene. Trasou se tak vyhneme vrcholům Toku a vyhlídce v cílové dopadové ploše. Pakliže se nehceme ochudit o vyhlídku z úbočí temene vrcholu, můžeme sjet do plochy po hnědě vyznačené spojce (viz. hnědá trasa - spojka v mapě). Tím se také vrátíme na základní zelenou trasu magistrály.

červená trasa přes cílovou dopadovou plochu Jedlina :
zkratka :
tato trasa nezkracuje původní zelenou trasu, je to její varianta
trasa zkratky : po výjezdu z lesa od silnice Alianka (tedy od Toku) se vydáme přímo směrem na vrchol Houpáku, kde stojí německá pixla. Těsně před vrcholem však odbočíme doleva po cestě z kopce dolů na asfaltku spojující Jordán a Hejlák. Dále pokračujeme k severnímu okraji Jedliny, kde se nachází další německá pixla
upozornění : pozor při sjezdu po úbočí Houpáku. Sjezd je prudký a rychlý, při nedostatku sněhu je bežkař ohrožen většími vystupujícími kameny. Na trase jsou díky větru svátá místa !

světle modrá trasa přes vojenské objekty na Jedlině :
zkratka : tato trasa nezkracuje původní zelenou trasu, je to její varianta
trasa zkratky : po výjezdu z lesa od silnice Alianka (tedy od Toku) se vydáme přímo směrem na vrchol Houpáku, kde stojí německá pixla. Dále pak pokračujeme od této stavby pěšinou okolo zkušebního objektu z roku 1936 až k pevnosti Jordán. Z vrcholu Houpáku budeme muset s největší pravděpodobností vyrazit pěšky až dolů k pevnosti Jordán. V těchto místěch bývá stopa nesjízdná, ale určitě stojí za navštívení. Dále pak pokračujeme po červené trase (viz. výše)
upozornění : pozor při sjezdu z Houpáku směrem k pevnosti Jordán. Sjezd je prudký a rychlý, při nedostatku sněhu je bežkař ohrožen většími vystupujícími kameny. Na trase jsou díky větru svátá místa ! Úsek doporučujeme absolvovat spíše pěšky a i tak vyzíváme k maximalní opatrnosti !

turistické zajímavosti na trase :
 • německá pixla na Houpáku - jedna z nejhezčích vyhlídek v Brdech
 • zkušební pěchotní srub CE - Jordán
 • zkušební objekt z roku 1936
fialová trasa po temeni vrcholu Jordán k Dlouhému vrchu a přes Parmovku :
prodloužení :
o cca 3 km k základní zelené trase
trasa stopy :
po výjezdu z lesa od silnice Alianka (tedy od Toku) se vydáme ostře vlevo, resp. skoro nazpět, stopou k asfaltce Hejlák - Jordán - křižovatka "V Prdeli" , kterou překonáme a vydáme se ostrým stoupáním po potipožárním páse Jedliny na úbočí vrcholu Jordán. Odtud strmým a nebezpečným sjezdem k Dlouhému vrchu. V sedýlku které se nachází mezi oběma vrcholy odbočíme doprava, abysme sjeli mírným sjezd okolo německé pixly až k vodní nádrži Parmovka. Pozor před nádrží po pravotočivé zatáčce se nachází brod přes Mourový potok. Místo nebývá povětšinou zamrzlé, proto nás čeká zouvání běžek a jejich následné nazouvání za brodem. Pak se vydáme okolo lomu (po pravé straně stopy) až k dolní části bývalé Hořovické baštiny. Zde máme dvě možnosti. Buď se z křižovatky vydáme mírným stoupáním nahoru k asfaltce spojující Hejlák s Jordánem (cca 100 m) a tím se ocitneme na naší základní zelené trase a nebo se vydáme směrem doleva, tedy cca 100 m z kopce dolů, kde se napojíme na další cestu směřující k dolnímu okraji letiště Hejlák a dále pak opět po základní zelené trase dolů do Zaječova.
upozornění :
 • sjezd z Jordánu do sedla před Douhým vrchem je strmý a prudký, při horších sněhových podmínkách mohou vyčnívat kameny
 • při sjezdu z Dlouhého vrchu v úseku německá pixla - Parmovka se nachází v údolí Mourového potoka brod
turistické zajímavosti na trase :
 • německé pixly na Jedlině
 • vodní nádrž Parmovka
modrá návratová trasa přes Pilskou vodní nádrž - okruh Orlov - Tok - Orlov :
zkratka :
nejedná se v pravém slova smyslu o zkratku, ale spíše o návratovou cestu z Toku do Orlova, pro běžkaře, kteří vyráželi magistálou z Orlova a chtějí se do stejného místa vrátit
délka trasy : 19 km včetně nesprávného vrcholu Toku s teploměrem a vyhlídkou z úbočí temene vrcholu Tok
trasa stopy :
po vyjetí na Tok po základní zelené trase (Orlov - Třemošná - Ohrádky - U Můstku) a absolvování kolečka přes Carvánku a vrchol Toku (s možnou zajížďkou na nesprávný vrchol Toku s teploměrem a případně i vyhlídku z úbočí Toku) se můžeme vydat zpátky dolů do Orlova po vyznačené modré trase. Ta vede přímo z jihozápadního rohu protipožárního pásu dopadové plochy Tok částečně po zelené trase a pak dolů sjezdem po modré trase až na asfaltku spojující Obecnici s Pilskou a Borem. Po asfaltce se vydáme směrem k Pilské okolo bývalé hájovny nesoucí stejné pojmenování až ke křižovatce cest Pilská - Obecnice x Pilská - Bohutín. Zde máme dvě možnosti. Buďto se vrátit zpět do Obecnického sedla a pak zpět po zelené přes Ohrádky dolů do Orlova a nebo sjet dolů ke hrázi Pilské a pak k hájovně U Slaniny. Ostud téměř po vrstevnici až do Orlova.

zeleno - červený okruh Kvaň - Hejlák - Jedlina - Jordán - Dlouhý vrch - Parmovka - Hejlák - Kvaň :
zkratka : nejedná se v pravém slova smyslu o zkratku, ale spíše o návratovou cestu z Toku do Kvaně, pro běžkaře, kteří vyráželi magistálou z Kvaně a chtějí se do stejného místa vrátit
délka trasy : 21 km včetně většiny turistických zajímavostí na Jedlině a Toku.
trasa zkratky :
naše trasa začíná na parkovišti poblíž Kvaně pod vrchem Beran. Odtud se vydáme po zelené trase magistrály k letišti Hejlák a dále pak k Jedlině. Jedlinu můžeme zdolat několika způsoby. Buďto po klasické trase magistrály, tzn. po protipožárním pásu, který vede po východním úbočí Jedliny nebo po červené trase přímo přes Jedlinu s případnou odbočkou na světle modrou trasu, vedoucí přes vojenské objekty na dopadové ploše. Po výjezdu na Houpák se vydáme dále po zelené trase magistrály k vrcholu Toku. Navštívit můžeme vyhlídku na úbočí temene, oba vrcholy Toku, bývalou hájovnu Carvánku (vše po zelené). Jako návratovou trasu zpět do Kvaně zvolíme uváděnou oranžovou trasu do sedla Alianky (křižovatka na Dlouhém kameni) a dále pak opět po zelené k vrcholu Houpáku. Odtud využijeme fialovou okružní trasu Jordán - Dlouhý vrch - Parmovka - letiště Hejlák (podrobný popis najdeme výše na stránce). Dále pak z letiště okolo vrcholu Beran dolů do Kvaně po zelené trase magistrály.

občerstvení u trasy :
nádražní restaurace v Příbrami (otevřena od ranních hodin)
restaurace Na Samotě u lesa v Orlově
restaurace v Zaječově (u fotbalového hřiště)

Brdská magistrála


Výškový profil zelené základní 23 km dlouhé trasy :


Výškový profil zeleno - modré okružní 19-ti km trasy Orlov - Tok - Orlov :


Výškový profil zeleno - červené okružní 21 km dlouhé trasy Kvaň - Tok - Kvaň :


Lyžařská běžecká trasa - Padrťské rybníky oficiálně

přidáno: 2. 11. 2011 12:18, autor: Brdská Stopa   [ aktualizováno 14. 2. 2012 11:04 ]

název trasy : Padrťské rybníky oficiálně

délka trasy :  11 km - délka základní - zelené trasy, v okolí Padrťských rybníků se však nachází mnoho relativně slušných běžeckých stop

autor trasy : Vlčááák

o trase : v okolí Padrťských rybníků se povětšinou nachází mnoho vyjetých lyžařských stop. Díky krásným scenériím v okolí těchto největších vodních ploch, relativně vysoké kumulaci běžkařů a především také o sobotách, nedělích a svátcích zpřístupněných částech území Vojenského újezdu Brdy zde najdeme stopy relativně slušně lyžaři udržované - projeté. Místo je velmi dobře přístupné z několika okolních obcí (Trokavec, Míšov a Teslíny), a proto také běžkaři vyhledávané. Navíc oblíbenost tras ještě podtrhují relativně snadné terény, malá pozvolná převýšení a mnoho možností změnit dle chuti trasu. Padrťské rybníky jdou proto velmi snadno obkroužit a to hned z několika směrů. Trasu si můžeme sami zvolit dle našich časových a fyzických možností. Dokonce si můžeme trasu naplánovat tak, aby vedla přes některou z "občerstvovacích stanic".

nástup do trasy :

- u myslivny v obeci Teslíny

- z parkoviště v Teslínech cca 200 m pěšky po asfaltové státní silnici směrem na Rožmitál pod Třemšínem, cyklostezka č.2275 směr hráz Hořejšího padrťského rybníka

- u obecního úřadu v Míšově, v místě je i parkoviště a gril Míšov

- u obecního úřadu v Trokavci, parkoviště na návsi

popis trasy : Naše putování začneme v populární obci Teslíny, tedy základní zelená trasa. V místě je parkoviště, občerstvení a i značená cyklostezka. Ta se nachází zhruba 200 m od obce východním směrem po státní silnici č.19 mezi Plzní a Rožmitálem pod Třemšínem. Po sejítí ze silnice vyrazíme sjezdem dolů k lovecké boudě Václavce. Pokude se však chceme vyhnout krátkému pešímu výletu s bežkami v ruce, můžeme si trasu zpestřit krátkým objezdem silničního úseku, který je v mapě vyznačen fialovou barvou. Popisovat ho detailně nebudeme, protože je víceméně intuitivní. Nebývá však v těchto místech zpravidla vyjetá stopa. Od Václavky pokračujeme dále po značené cyklotrase až na hráz Hořejšího padrťského rybníka, kterou přejedeme až k novému velkému parkovišti/skladišti u lovecké chaty. Zde se vydáme přímým směrem, tedy stoupáním, k Teslínskému klášteru až na křižovatku cest pod Břízkovcem (nejvyšší místo na cestě na hřebeni). Zde odbočíme doleva, jihovýchodním směrem, a pod mediálně nejslavnějším kopcem Břízkovcem (místo, kde měl stát americký radar) vyrazíme po cestě Pařezovce (stará cesta) zpět do Teslín.

turistické zajímavosti na trase :
 • lovecká bouda Václavka
 • Padrťské rybníky
 • lovecká chata Dzůrovka
 • teslínský klášter se svými rybníčky

nebezpečné a zrádné úseky na trase : na trase se nenachází žádné nebezpečné a nebo zrádné úseky

doporučené mapy : mapa č.35 Brdy a Třemšínsko a č.34 Brdy a Rokycansko z edice Klubu českých turistů

varianty prodloužení trasy :
připravili jsme pro Vás několik variant prodloužení našeho základního zeleného okruhu, které jsou v mapě označeny barvami. Lépe řečeno se spíše jedná o možnosti přístupových stop ke hrázi Hořejšího padrťského rybníka.

modrá trasa z Trokavce okolo skály Marie Terezie :
délka trasy : 5 km (od obecního úřadu k chatě Dzůrovce u hráze na Hořejším padrťském rybníku)
nástup do trasy : parkoviště před obecním úřadem v Trokavci a nebo přímo na parkovišti u lesa nad Trokavcem (dle sjíznosti cesty)
popis trasy :
Tato trasa nám vlastně kopíruje z Trokavce až k hrázi Hořejšího padrťského rybníka cyklostezku č.2273. Nástup  do stopy se může lišit. V případě velmi dobrých sněhových podmínek, budeme muset nejspíše nechat auto na parkovišti před obecním úřadem v Trokavci nebo blízkém okolí a vyrazit už na běžkách k lesu. Cesta nebývá totiž protažena až do svých horních partií. Máme-li štěstí, vyrážíme až z horního parkoviště přímo pod Trokaveckou skálu. Odtud následujeme cyklostezku přes Okrouhlík ke skále zvaná Marie Terezie, a poté sjezdem až na hráz Hořejšího padrťského rybníka. Zde máme mnoho možností jak pokračovat dále.

1) po zelené trase přes hráz rybníka směr Václavka - Teslíny (občerstvovací stanice) a zpět do Trokavce po kombinaci zelené, červené a modré trasy :
délka trasy : 12 km, celkem s modrou trasou tedy 17 km
popis trasy : do Teslín se vydáme po cyklostezce č.2273, tedy přejedeme hráz Padrťského rybníka a dále pak stopou k Václavce až do Teslín. Pakliže se chceme vyhnout zdolání cca 200m dlouhému úseku po státní silnici č.19 (Plzeň - Rožmitál pod Třemšínem), ve stoupání od Václavky k Teslínům odbočíme doprava na vyznačenou fialovou trasu. Obec tak vlastně objedeme, ale připravujeme se o nevšední kulinářský zážitek z místního grilu. Z Teslín dále následujeme naší zelenou trasu až k dřevěnému přístřešku pod Břízkovcem, nacházejícímu se u odbočky k teslínskému klášteru. Po červené spojce pak vyrazíme ke křížení s cestou z Míšova k bývalé obci Padrť a dále pak po modré až do Trokavce.

2) po zelené trase okolo teslínského kláštera pod Břízkovec, dále po žluté trase do Míšova a zpět po červené a modré trase do Trokavce
délka trasy : 11 km, celkem s modrou trasou tedy 16 km
popis trasy : z hráze Hořejšího padrťského rybníka vyrazíme jižním směrem stoupáním k teslínskému klášteru a poté dále nahoru až k dřevěnému přístřešku na křižovatku cest pod Břízkovcem.
Zde odbočíme doleva, jihovýchodním směrem, a pod mediálně nejslavnějším kopcem Břízkovcem (místo, kde měl stát americký radar) se vydáme na křižovatku cest Teslíny x Míšov. Od rybníka jsme tak celou trasu následovali naší zelenou stopu. V místě křižovatky se napojíme na v mapě uváděnou žlutou trasu, po které sjedeme až do Míšova, místa možného občerstvení v místním vyhlášeném grilu. Po odpočinku máme možnost vyrazit zpět nahoru na hřeben po cestě spojující Míšov a bývalou obec Padrť, v mapě máme vyznačeno červenou trasou. V místě nejvyšším, tedy na hřebeni, pak odbočíme doleva po modré trase zpět do Trokavce.

červeno - zelená trasa z Míšova okolo Teslínského kláštera :
délka trasy : 16 km
nástup do trasy : parkoviště u grilu v Míšově
popis trasy : v první části naší stopy budeme následovat v mapě označenou červenou trasu, tedy z Míšova stoupáním na nejvyšší místo hřebenu Teslíny - Břízkovec - Okrouhlík. V sedle máme dvě možnosti jak se ke hrázi Hořejšího padrťského rybníku dostat. Buďto následovat oranžovou spojku z hřebenu do údolí rybníků, nebo vyrazit dále po červené k dřevěnému přístřešku nad teslínským klášterem a dále pak po zelené trase dolů z kopce okolo kláštera až na hráz Hořejšího padrťského rybníka. Zde se napojíme na cyklostezku č.2273, kterou budeme následovat až do Teslín, tedy stoupáním nahoru okolo Václavky s možností navštívit gril na Teslínech a nebo obec objet po fialově vyznačené trase s napojením zpět na zelenou trasu na cestě Pařezovce. Po obsolvování stoupání pod vrch Břízkovec se napojíme na cestu směr Míšov, která je v mapě vyznačena žlutou trasou.

Poznámka :
V okolí Padrťských rybníků lze najít mnoho dalších stop, které různě zkracují nebo prodlužují naše uváděné varianty. Obzvlášť za ideálních sněhových podmínek a hezkého pačasí se zde pohybuje relativně velké množství běžkařů.

občerstvení u tras :
restaurace v Trokavci
gril Teslíny
gril Míšov

Padrťské rybníky oficiálně


Výškový profil zelené základní 11-ti km trasy :


Výškový profil modro - zelené 17-ti km trasy z Trokavce okolo skály Marie Terezie nahráz Hořejšího padrť. ryb., Teslíny a zpět do TrokavceMíšova :


Výškový profil červeno - zelené 16-ti km trasy z Míšova přes hráz Hořejšího padrť. ryb., Teslíny zpět do Míšova :


Lyžařská běžecká trasa - Okolí vrchu Praha neboli Buď fit !

přidáno: 2. 11. 2011 12:14, autor: Brdská Stopa   [ aktualizováno 14. 2. 2012 11:03 ]

název trasy : Okolí vrchu Praha, neboli trasa Buď fit !

upozornění : Území Středních Brd je využíváno jako vojenský výcvikový prostor a vstup do něj je přísně zakázán, resp. povolen pouze na speciální propustku (kterou může udělit pouze Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy v Jincích). Jakýmkoliv neoprávněným vstupem do prostoru vojenského újezdu na sebe berete riziko finančního postihu. Autor tohoto textu neodpovídá za jakékoliv problémy plynoucí z nerespektování tohoto upozornění.


délka trasy :
11 km - délka základní - modré trasy, která lze libovolně prodlužit až na 19 km

autor trasy : Vlčááák a Marťas

nástup do trasy :
parkoviště v obci Nepomuk u Rožmitálu pod Třemšínem

popis trasy : V okolí vrchu Praha, se dá pohybovat na běžkách po mnoha hezkých lesních cestách a průsecích. Vzhledem k solidní nadmořské výšce této lokality jsou zde i velmi příznivé sněhové podmínky téměř po celou zimní sezónu. Když zima z Brd pomalu odchází, dá se díky vysoké nadmořské výšce na hřebenu Praha - U sv. Jána - Malý Tok i v pozdější sezóně běžkařit. Navíc je hřeben poměrně rychle přístupný. Trasy v okolí Prahy jsou dosti variabilní, což dokazuje naše virtuální mapa trasy. Předně se budeme věnovat trase modré, která je univerzální téměř pro každého běžkaře. Ideálním nástupním místem do stopy je obec Nepomuk u Rožmitálu pod Třemšínem a to především kvůli parkovištím přímo u lesa. Běžecká lyžařská trasa z počátku kopíruje značenou cyklostezku č.8190 Nepomuk - Vranovice, pak strmě stoupá k bývalé strážní boudě U sv. Jána. Asi nejnáročnější úsek stezky, který vyžaduje dobře připravené lyže. Poté směřuje severním směrem dolů do údolí Voložného potoka, kde se říká "Temné smrčiny" až dále na křižovatku cesty mezi Strašicemi a hájovnou Na Rovinách. Zde se vydáme po naší levé ruce mírným stoupáním k bývalé hájovně na Rovinách (dnes již pouze dřevěné chlívky a stodola). Nejprve však mineme partyzánské pomníčky. Zde se nacházíme na bodě obratu naší trasy. Čeká nás pozvolnější stoupání na úbočí Prahy, kterému se lidově říká "Malá Praha". Na úseku stopy Roviny - Praha bývá často cesta protažena, nicméně z našich zkušeností se dá říci, že trasa je sjízdná téměř vždy alespoň při okrajích cesty k horní věži s meteoradarem. Úsek mezi Malou Prahou (v zatáčce je pomník k uctění památky Václava Kreidla z Trokavce) a meteoradarem na Praze je strmější, ale jedná se o krátký zvládnutelný úsek. Odměnou za naše úsilí je potom hřebenovka Praha - U sv. Jána (kde se křížíme s naší trasou) - Malý Tok a dále sjezd k silničce spojující Vranovice s boudou U Břízy, rozcestím U Františka a bývalou hájovnou na Boru. Dále pak sjíždíme zpět na cyklostezku č.8190 Vranovice - Nepomuk a po ní mírným sjezdem až do Nepomuku.

turistické zajímavosti na trase :
 • bývalá strážní bouda U sv. Jána
 • údolí Temná smrčina
 • partyzánské pomníčky pod Prahou
 • bývalá hájovna Na Rovinách
 • pomník Václava Kreidla z Trokavce
 • vrchol Prahy s meteoradarem
 • vyhlídka na Jižní Brdy a Šumavu (v případě dobrých rozptylových podmínek)
 • vrchol Malého Toku
nebezpečné a zrádné úseky na trase :
 • prudké stoupání z Nepomuku k bývalé strážní boudě U Jána vyžaduje mít dobře namazáno
 • úsek stopy z Rovin na vrchol Prahy bývá protažen
 • pozor v případě rychlého sněhu při sjezdu od křižovatky Paterák x Březový vrch a dále Lizská bouda a odbočka do údolí přítoku Třítrubeckého potoka - červená stopa srdcem Brd
 • pozor při sjezdu z Malé Prahy do Nepomuku pod elektrickým vedením, jedná se o prudký kopec, který umocní případně rychlý umrzlý sníh - fialová úniková stopa
doporučená mapy : mapa č.35 Brdy a Třemšínsko a č.34 Brdy a Rokycansko z edice Klubu českých turistů

varianty prodloužení trasy :
připravili jsme pro Vás několik variant prodloužení našeho základního modrého okruhu, které jsou v mapě označeny barvami

zelená stopa přes vrchol Malého Toku (844 m.n.m.) :
prodloužení : o cca 2 km k modré trase
trasa stopy : od boudy U sv. Jána se vydáme po hřebenovce východním směrem k vrcholu Malého Toku, kde se na zelenou stopu napojíme. Odtud následujeme severním směrem lesní průsek až na křížení s kolmým lesním průsekem a pak sjezdem dolů do údolí "Temné smrčiny", jedná se o pohodový běžkařský úsek.

oranžová stopa přes vrchol Pateráku (814 m.n.m.) :
prodloužení : o cca 2 km k modré trase
trasa stopy : z rozcestí Na Rovinách se vydáme severním směrem po cestě k Březovému vrchu. Po necelém 1 km narazíme na lesní průsek směřující přímo na vrchol Pateráku. Z vrcholu se pak po hřebenovce Paterák - "Předkočičí" vydáme směr kolmý lesní průsek na tuto hřebenovku, kde odbočíme doleva (jihovýchodním směrem) zpět na Roviny.

červená stopa srdcem Brd :
prodloužení :
o cca 6 km k modré trase
trasa stopy :
z rozcestí Na Rovinách se vydáme severním směrem po cestě k Březovému vrchu (kopírujeme částečně oranžovou stopu), který se ale nachází východně od cesty. Pokračujeme sjezdem po cestě k Lizské boudě a dále dolů z kopce pod ní. Nesmíme přehlédnout nenápadnou odbočku západním směrem podél přítoku Třítrubeckého potoka. Po cestě lemující přítok pak pokračujeme mírným stoupáním až do sedla "Předkočičí". Zde pak odbočujeme doleva k systému lesních průseků směřujících zpět k vrcholu Paterák, který také můžeme zdolat. Jinak se před Paterákem napojíme na oranžovou stopu směřující zpět na Roviny.
upozornění :
 • užití této červené stopy doporučujeme běžkařům, kteří mají jistou topografickou znalost Středních Brd, obzvlášť v tzv. "srdci Brd" (údolí a vrchy mezi Korunou, Kočkou a Paterákem), se velmi snadno a rychle zabloudí !
 • sjezd od Březového vrchu k Lizské boudě a dále dolů k odbočce do údolí přítoku Třítrubeckého potoka bývá při namrzlé stopě rychlejší než obvykle
 • v úseku cesty do sedla "Předkočičí" a v systému lesních průseků k Pateráku nemusí být vyjeta stopa, tedy fyzicky náročnější úsek
fialová stopa jako úniková zkratka z "Malé Prahy" :
délka zkácení trasy :  jedná se spíš o zkrácení trasy ve formě nastoupaných metrů, z "Malé Prahy" se totiž sjíždí přímo dolů do Nepomuka. Lyžař si tak v případě únavy může trasu výrazně zkrátit a vyhne se také stoupání z Malé Prahy k meteoradaru na Praze (obzvlášť při absolvování některých z prodlužujících stop). Zkratkou se však okrádá o pěknou horskou hřebenovku z Prahy na Malý Tok a vyhlídku na Jižní Brdy a Šumavu spatřitelnou v případě dobrých rozptylových podmínek.
trasa stopy : z prudké zatáčky na "Malé Praze", nedaleko Kreidlova pomníku, nabereme směr lesní průsek z kopce dolů pod elektrickým vedením dolů do Nepomuka
upozornění : pozor při sjezdu z Malé Prahy do Nepomuku pod elektrickým vedením, jedná se o prudký kopec, který umocní případně umrzlý sníh ve stopě, úbočí se tak stává sjezdovkou a to v pravém slova smyslu

občerstvení u trasy : v nástupní a cílové stanici se nachází Gril Nepál

okolí vrchu Praha


Výškový profil modré základní 11-ti km trasy :


Výškový profil modro - zeleno - červené 19-ti km trasy :


1-4 of 4

Comments