Poslední březnový den ve znamení Semináře HSB

přidáno: 9. 4. 2012 11:34, autor: Brdská Stopa   [ aktualizováno 10. 4. 2012 10:14 ]
        Horská služba Brdy nezahálela a poslední březnový den, po kterém následuje všemi velmi dobře známý apríl, uspořádala svůj historicky první seminář. Sami si určitě říkáte, že se poslední dobou s akcemi podobného druhu navíc zaměřenými na brdskou tematiku doslova roztrhl pytel. I zde lze najít jistou analogii. Náš seminář však měl být jiný. Totiž turisticky-poznávací. A to se také povedlo.

       
Na ranní sraz před budovu lesní správy v Nepomuku u Rožmitálu pod Třemšínem dorazilo nakonec 16 účastníků z 21 ohlášených. Na sníženém počtu se podepsaly především nemoci a také zhoršená předpověď počasí na sobotní den. Ta se paradoxně nevyplnila. Sice nás celý den na cestě po hřebenech doprovázel silný vítr, ale déšť nás naštěstí míjel. Takže v podstatě to správné brdské počasí. Na srazu se objevila řada zajímavých lidí. Jmenovitě bych ale rád vyzdvihl účast pana Vlastimíra Holíka, který nelenil po ránu absolvovat pěší túru o délce cca 16 km jen proto, aby se zúčastnil našeho Semináře HSB.

        
Čas počátečního výstupu byl dodržen, a tak se celá skupina vydala okolo 9:00 hod. tzv. „traverzem“ k bývalé boudě u Sv.Jána. Po krátké přestávce a vyfunění po „náročném“ výstupu odcházíme po hřebeni k Čákově vyhlídce. Odtud pod meteoradarem na severní vyhlídku z úbočí Prahy. Po cestě se ještě na chvilinku zastavíme u zděného opevnění bývalého radaru Pegasus Y, kde o celém zařízení poutavě vypraví Pavel Wünsch. Následuje sestup úbočím vrcholu Praha až na samotné Roviny. Po krátkém připomenutí filmu Práče, ve kterém se místní hájovna objevila, odcházíme přes Paterák na vyhlídku z vrchu zvaného Kočka. Po rychlém pozdním obědě opouštíme toto větrné místo a vydáváme se doslova po hřebeni na „Předkočičí“ k „Ležatému mezníku“. Odtud snadno sestupujeme úbočím po lesní cestě k památnému dubu poblíž bývalé myslivny na Přední Záběhlé. Následuje nudnější cesta, horskou hantýrkou řečeno tzv. normálkou, z Přední Záběhlé okolo Ganglofova náhonu  k lomu pod Červeným vrchem a poté po cyklostezce do Nepálu, kde jsme již netrpělivě očekáváni. V první části celodenního semináře jsme tedy absolvovali pohodovým tempem necelých 17 km.

        Druhá část Semináře HSB, tzv. přednášková, začala velmi neformálně, ale překvapivě rovněž dle časového plánu. Vyčerpaným „horalům“ totiž přišel vhod nepálský guláš, který jako vždy nezklamal. S prvním příspěvkem o historii „neoficiální“ Horské služby Brdy vystoupil jeden z jejich zakladatelů Vlastimil Fiala. Ten ve svém příspěvku popsal samotný vznik této organizace a  naň plynule navázal barvitým popisem všemožných akcí pořádaných tímto sdružením. Všichni účastníci Semináře HSB slyšeli příběh „Brdmana“, představili si jak náročný je „Výstup na Sněžku“ a zaznamenali si kvalifikační délku „Letu na lyžích“. Činorodost Horské služby Brdy je neomezená!

        Jako druhý byl přednesen příspěvek zabývající se historickými i současnými měřeními sněhu na Brdech, který byl doplněn několika střípky z historie brdského lyžování. Z úst Jiřího Vlčka a Martina Douši zazněly úryvky z kronik zaniklých obcí na Brdech a byla přednesena řada zajímavých sněžných měření z nedávné minulosti a vlastně i současnosti. Představeny byly také pomůcky, kterými Horská služba Brdy zajišťuje svá současná měření.

        Po krátké přestávce vystoupil na semináři s určitě nejzajímavějším a rovněž i nejkvalitnějším příspěvkem Pavel Wünsch. Ten vyprávěl o Berní rule Podbrdska. V úvodu své přednášky shrnul nejstarší soupisy půdy v Čechách a na Moravě až po tzv. Stabilní katastr. Zabýval se rovněž celou problematikou výběru daní z půdy v jednotlivých etapách, nepřesnostmi a neúplnostmi těchto soupisů apod. V závěru příspěvku se pak povídalo detailně o samotné Berní rule na Podbrdsku.

        Na závěr Semináře HSB byly promítnuty brdské fotografie od Čeňka Kožnara a archivní němý filmový snímek natočený při příležitosti vzniku Horské služby Brdy. Pan Čáslavský totiž po dlouhém jednání exkluzivně poskytl pro tento seminář svůj trezorový film a s ním i jedno vysílací právo na snímek nazvaný Hospoda. Účastníci tak mohli vidět a především i s barvitým komentářem režiséra slyšet, první oficiální zasedání HSB v Hluboši. Okolo 20:00 hod. byla akce ukončena a všichni se tak mohli pomalu začít vracet do svých domovů.

        Touto cestou bych rád poděkoval všem příchozím za účast na našem premiérovém ročníku Semináře HSB. Zájem nás velmi příjemně překvapil a rovněž také potěšil. Velký dík patří všem přednášejícím nejenom za samotné přednesení svého příspěvku, ale především také za jejich čas strávený nad přípravami. Redakce Brdské stopy slibuje, že se uskuteční i další ročník. Jak bude vypadat se nechte prosím překvapit. Jisté představy ale máme. Pod odkazem uloženým pod fotografií se můžete podívat na velmi pěkné
album z celé akce . Autorem je Dan Svoboda.


Comments