Druk świadectw


Świadectwa można drukować za pomocą darmowych programów:

Druk świadectw 2014 3.0.8
w Windows XP wymagany Microsoft .NET Framework 3.5

Program Druk świadectw 2014 3.0.8 obsługuje druki:
MEN-I/1/2 - dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
MEN-I/3a/2 - dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
MEN-I/3a-w/2 - dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem
MEN-I/9/2 - dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży
MEN-I/9-w/2 - dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem
MEN-I/13b/2 - dla uczniów klasy III gimnazjum dla dzieci i młodzieży
MEN-I/13b-w/2 - dla uczniów klasy III gimnazjum dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem - Szczegóły na forum 45minut.pl

Świadectwa dla klas I-III
Comments