อบรมการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมหลักระดับปฐมวัย

โพสต์13 มี.ค. 2562 03:30โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2562 21:14 ]

   โรงเรียนบ้านหลวงได้ส่งครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล (นางสาวไหมตะวัน กะมล และ นางอำไพ พรหมโน)เข้ารับการอบรมการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมระดับปฐมวัยโดยใช้เทคโนโลยี เพลงเกม การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมโรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้คณะครูได้รับประสบการณ์การสอนที่มีความหลากหลายและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น.

Comments