ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่

โพสต์13 มี.ค. 2562 01:07โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2562 01:09 ]
 
 
  โรงเรียนบ้านหลวงโดยคณะครูและบุคลากรได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงภายนอกโรงเรียนและเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่จากการศึกษาธรรมชาติภายในสวนสัตว์.
Comments