ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้านิเทศและตรวจเยี่ยมการทดสอบอ่าน เขียนของนักเรียน

โพสต์21 พ.ย. 2561 03:37โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2561 04:48 ]
 
   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง และ นางรัชนี อุดทา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้านิเทศโรงเรียนและตรวจเยี่ยมการทดสอบการอ่าน เขียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6) ณ โรงเรียนบ้านหลวง โดยให้การนิเทศการฝึกให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายวันละคำ และการฝึกฝนทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานสถานศึกษาที่กำหนด.
Comments