ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3

โพสต์27 พ.ย. 2561 04:25โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 04:47 ]
 

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายหัสพงศ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเเรมแทนเจอรีนวิลล์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานดำเนินการประชุม ซึ่งได้แจ้งข้อราชการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาไปดำเนินการและชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติราชการ อาทิ การสำรวจ ยืนยันจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนให้เป็นปัจจุบัน, การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ, การเช่าใช้ Internet ในสถานศึกษา, การจ้างอัตราจ้าง, การเตรียมการจัดสอบ O-NET, NT, ข้อสอบกลาง เป็นต้น ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 153 คน.
(ขอขอบคุณภาพจาก Facebook สพป.เชียงใหม่ เขต 3)

 
 
 

Comments