ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรฯ ครั้งที่1/2562

โพสต์31 มี.ค. 2562 22:39โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2562 01:21 ]
   
     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์  งานดี) ได้เข้าประเมินข้าราชการครูและบุคลากรฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2562 โดยเป็นการประเมินตามผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ทั้งนี้ได้มีการให้ข้อเสนอแนะและวิธีการพัฒนางานแก่ผู้เข้ารับการประเมินให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.


Comments