ประเมินข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โพสต์13 ธ.ค. 2561 21:25โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2561 02:15 ]

   ..คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหลวง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) , ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสุชัย  รินทร) และ ครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นครูพี่เลี้ยง ได้เข้าประเมิน ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวัศพล ชุตินทราศรี และ นางสาววิภาวรรณ สุราช  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 8 (ครั้งสุดท้าย) ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนตำแหน่ง ต่อไป.

Comments