ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์15 พ.ค. 2562 01:48โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 02:24 ]

    เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้แจ้งข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาให้คณะครูและบุคลากรได้ดำเนินการ อาทิ การสำรวจความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆในโรงเรียน การดำเนินการจัดสรรหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและงบประมาณพัฒนาห้องเรียน การจัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน การปฏิบัติหน้าที่เวรของครูเวรประจำวัน การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและโครงการต่างๆ เป็นต้น
  
    ทั้งนี้ได้กำชับและเน้นย้ำเรื่องมาตรการและข้อสั่งการต่างๆจาก สพฐ.ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย.

Comments