ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์31 ต.ค. 2562 22:02โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

   เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้แจ้งข้อ        ราชการและเเนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะครูและบุคลากรดำเนินการร่วมกัน.

.
Comments