ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์3 ก.พ. 2562 06:08โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวงจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและการบริหารงานในโรงเรียน อาทิ
การสอบวัดและประเมินผล การจัดซื้อชุดนักเรียน การจัดการเรียนการสอนของคณะครู วินัยและข้อปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งแจ้งการมอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจนพิเศษจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ให้กับนักเรียนด้วย.

Comments