ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 พ.ค. 2562 07:38โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

   โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) พร้อมคณะครูได้แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน อาทิ การจัดสรรงบประมาณนโยบายเรียนฟรี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน การร่วมพัฒนานักเรียนระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ.

Comments