ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2562

โพสต์17 เม.ย. 2562 23:46โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2562 00:19 ]

    เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี)        เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนเพื่อพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการประเมินของ ก.ค.ศ. โดยมีการประกาศร้อยละเลื่อนเงินเดือนและผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งนี้
    ทั้งนี้จะได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูฯที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนแก่หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป.


Comments