ประชุมคณะครูเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์15 พ.ค. 2561 07:26โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2561 07:41 ]

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้จัดประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีเรื่องที่แจ้งเพื่อสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติราชการในภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 อาทิ การดูแลนักเรียนด้านต่างๆ มาตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับปรุงคุณภาพห้องเรียน การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ฯลฯ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้คณะครูได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วย.


Comments