ประชุมคณะครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์31 มี.ค. 2562 23:07โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2562 23:15 ]

      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดทำรายงานประจำปี (SAR) ของสถานศึกษา การอยู่เวรรักษาการณ์ ตลอดจนการบริหารจัดการช่วงปิดภาคเรียนทั้งหมดแก่คณะครูและบุคลกรได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานการประชุม. 
Comments