พิธีถวายเทียนพรรษา

โพสต์3 ส.ค. 2561 00:36โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2561 00:49 ]

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านหลวงจำนวน 3 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและเห็นความสำคัญในประเพณีที่ดีงามทางพระพุทธศาสนา.

Comments