พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

โพสต์7 ส.ค. 2562 02:44โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 02:46 ]

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง.
Comments