พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 มี.ค. 2562 04:31โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2562 04:37 ]

      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อคิดต่างๆหลังจากจบการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและความผูกพันที่ดีต่อคณะครูและโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น การมอบทุนการศึกษาโดย พระณัฐพล สุจิตโต เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง และการมอบของที่ระลึกของนักเรียนไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับทางโรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง
(นายหัสพงศ์  งานดี)
เป็นประธานในพิธี.
Comments