พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์18 มี.ค. 2562 01:01โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 01:06 ]
 
   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561 แก่คณะครูที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงานด้านอื่นๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานมอบ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง.Comments