นักเรียนร่วมการแข่งขันสิลปหัตถกรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

โพสต์18 พ.ย. 2561 01:29โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2561 01:30 ]

..เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงได้เป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.เชียงใหม่ เขต 3) ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยเข้าแข่งขันรายการโครงงานปรดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ โครงงานวิทยาศาสตร์ และการแต่งกลอนสุภาพ มี นายวัศพล  ชุตินทราศรี นางสาววิภาวรรณ  สุราช  และนางชยาภรณ์ แสนศรี เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน.

Comments