ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล

โพสต์13 มี.ค. 2562 02:15โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2562 03:05 ]


   คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ สวนญี่ปุ่น ฮิโนกิแลนด์ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และ ศาสนสถานที่สำคัญใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ภายนอกให้แก่นักเรียน.


Comments