นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

โพสต์2 ส.ค. 2561 05:38โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 23:35 ]

  นักเรียนระดับชั้น ป.1 –ป.6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกับคณะนักเรียน  ณ โรงเรียนบ้านโละ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อห่างไกลจากสารเสพติดทุกประเภท.Comments