กิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์3 ก.ค. 2562 06:24โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2562 06:27 ]

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้อ่านสาร
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เนื่องในวันต่อต้าน    ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ณ เวทีหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านหลวง พร้อมนำคณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันดังกล่าวในหมู่บ้านเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน.


Comments